ZAKŁAD USŁUG MOTORYZACYJNYCH

MIKOZNAK
Spólka z o/o

ul.TAŁCKA 2
11 - 730 MIKOŁAJKI

NIP 845 - 10 - 02 - 488

Telefon ; +48 87 42 16 643
Mobile : +48 60 27 69 163

e-mail mikoznak@pro.onet.pl